Naše rodina

Benedikt Prause + Barbora Beichelová

Žádné zaznamenané děti

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Církevní sňatek 9. listopadu 1791