Naše rodina

Jiří Martinek + Anna Štěpánová

Žádné zaznamenané děti

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Církevní sňatek 18. února 1798
Adresa: Ohnišov č. 97