Naše rodina

Jiří Grim + Anna Černá

Žádné zaznamenané děti

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Církevní sňatek 14. února 1773
Adresa: Rzy č. 16