Naše rodina

Michal Krejčíř

Jméno
Michal Krejčíř
Křestní jména
Michal
Příjmení
Krejčíř
Narozeníano

SňatekMarina JurkůZobrazit tuto rodinu

Panovník od 1526 do 1564

Poznámka: Ferdinand I. (současně král uherský a římský, od r. 1556 císař)
Panovník od 1564 do 1576

Poznámka: Maxmilián I. (II.) (současně král uherský a císař římský, jako císař Maxmilián II.)
Panovník od 1576 do 1611

Poznámka: Rudolf II. (zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku. Císař do své smrti v roce 1612,)
Válka od 1606 do 1606

Poznámka: Válka mezi Rudolfem II. a osmanskými Turky.
Povstání od 1606 do 1606

Poznámka: Povstání uherských (slovenských) protestantů pod vedením Štěpána (Istvána) Bočkaje.
Událost 23. června 1606

Poznámka: Mír ve Vídni mezi císařem a Bočkajem potvrdil uherským protestantům náboženskou svobodu.
Událost 11. listopadu 1606

Poznámka: Mír s Turky uzavřen v Žitavské Toroni na základě statu quo, tj. obě strany si ponechaly ta území, která byla momentálně pod jejich kontrolu. Hranice s osmanskou říší se ustálila zhruba podle dnešní slovensko-maďarské hranice na Dunaji.
Vzpoura květen 1608

Poznámka: Vzpoura uherských a moravských protestantských stavů proti Rudolfovi. Do čela se postavil Rudolfův bratr Matyáš.
Událost 25. června 1608

Poznámka: Mír v Libni u Prahy. Rudolf postoupil vládu nad Uhrami, Moravou a Lužicí Matyášovi a ponechal si pouze Čechy a Slezsko. Matyáš byl uznán i v Čechách a ve Slezsku za Rudolfova nástupce.
Svoboda 9. července 1609

Poznámka: Pod tlakem protestantské šlechty císař Rudolf II. vydal zvláštní listinu (majestát) zaručující v Čechách náboženskou svobodu.
Svoboda 20. srpna 1609

Poznámka: Majestát o náboženské svobodě vydán také pro Slezsko.
Panovník od 1611 do 1619

Poznámka: Matyáš I. (II.) (reálně vládl do r. 1618. Současně král uherský a císař římsky od r. 1612. Jako král uherský Matyás II.)
Panovník od 1619 do 1620

Poznámka: Fridrich Falcký
Panovník od 1620 do 1637

Poznámka: Ferdinand II. Štýrský. (Současně král uherský a císař římský. Reálně vládl od r. 1620.)
Panovník od 1637 do 1657

Poznámka: Ferdinand III. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1646 do 1654

Poznámka: Ferdinand IV. (spoluvladař Ferdinanda III., svého otce. Od r. 1647 také král uherský. Reálně nevládl, zemřel za života svého otce.)
Panovník od 1657 do 1705

Poznámka: Leopold I. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1705 do 1711

Poznámka: Josef I. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1711 do 1740

Poznámka: Karel II. (VI.) (jako císař římský Karel VI. Současně král uherský)
Dynastie 1740

Poznámka: Vymření habsburské dynastie po meči.
Panovník od 1740 do 1780

Poznámka: Marie Terezie (současně královna uherská. Ženská linie habsburské dynastie.)
Panovník od 1741 do 1742

Poznámka: Karel Albrecht (Karel III.) (Kurfiřt bavorský, císař 1742 – 1745. Vzdorokrál.)
Panovník od 1780 do 1790

Poznámka: Josef II. (současně král uherský, císař od r. 1765)
Panovník od 1790 do 1792

Poznámka: Leopold II. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1792 do 1835

Poznámka: František (Franz) II. (současně král uherský, císař římský do r. 1806, od r. 1804 císař rakouský jako František I.)
Panovník od 1835 do 1848

Poznámka: Ferdinand V. (současně král uherský a císař rakouský jako Ferdinand I.)
Panovník od 1848 do 1916

Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
Panovník od 1916 do 1918

Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
Prezident republiky od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935

Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
Prezident republiky od 18. prosince 1935 do 5. října 1938

Poznámka: Edvard Beneš
Válka 3. září 1939

Válka 8. května 1945

Prezident republiky od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945

Poznámka: Emil Hácha
Prezident republiky od 2. dubna 1945 do 7. června 1948

Poznámka: Edvard Beneš
Prezident republiky od 14. června 1948 do 14. března 1953

Poznámka: Klement Gottwald
Prezident republiky od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957

Poznámka: Antonín Zápotocký
Prezident republiky od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968

Poznámka: Antonín Novotný
Prezident republiky od 30. března 1968 do 28. května 1975

Poznámka: Ludvík Svoboda
Prezident republiky od 29. května 1975 do 10. prosince 1989

Poznámka: Gustáv Husák
Prezident republiky od 29. prosince 1989 do 2. února 2003

Poznámka: Václav Havel
Prezident republiky od 7. března 2003 do 4. března 2013

Poznámka: Václav Klaus
Prezident republiky 8. března 2013

Poznámka: Miloš Zeman
Úmrtíano

  1. Generace 1
    1. Michal Krejčíř. Vzal si Marina Jurků, dcera od Vítek Jurků, v Slatinice.