Naše rodina

Anna Maria Mattusch

Jméno
Anna Maria Mattusch
Křestní jména
Anna Maria
Příjmení
Mattusch

Anna Maria Bendel

Jméno
Anna Maria Bendel
Typ
manželské jméno
Křestní jména
Anna Maria
Příjmení
Bendel
Narozeníano

Panovník od 1526 do 1564

Poznámka: Ferdinand I. (současně král uherský a římský, od r. 1556 císař)
Panovník od 1564 do 1576

Poznámka: Maxmilián I. (II.) (současně král uherský a císař římský, jako císař Maxmilián II.)
Panovník od 1576 do 1611

Poznámka: Rudolf II. (zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku. Císař do své smrti v roce 1612,)
Válka od 1606 do 1606

Poznámka: Válka mezi Rudolfem II. a osmanskými Turky.
Povstání od 1606 do 1606

Poznámka: Povstání uherských (slovenských) protestantů pod vedením Štěpána (Istvána) Bočkaje.
Událost 23. června 1606

Poznámka: Mír ve Vídni mezi císařem a Bočkajem potvrdil uherským protestantům náboženskou svobodu.
Událost 11. listopadu 1606

Poznámka: Mír s Turky uzavřen v Žitavské Toroni na základě statu quo, tj. obě strany si ponechaly ta území, která byla momentálně pod jejich kontrolu. Hranice s osmanskou říší se ustálila zhruba podle dnešní slovensko-maďarské hranice na Dunaji.
Vzpoura květen 1608

Poznámka: Vzpoura uherských a moravských protestantských stavů proti Rudolfovi. Do čela se postavil Rudolfův bratr Matyáš.
Událost 25. června 1608

Poznámka: Mír v Libni u Prahy. Rudolf postoupil vládu nad Uhrami, Moravou a Lužicí Matyášovi a ponechal si pouze Čechy a Slezsko. Matyáš byl uznán i v Čechách a ve Slezsku za Rudolfova nástupce.
Svoboda 9. července 1609

Poznámka: Pod tlakem protestantské šlechty císař Rudolf II. vydal zvláštní listinu (majestát) zaručující v Čechách náboženskou svobodu.
Svoboda 20. srpna 1609

Poznámka: Majestát o náboženské svobodě vydán také pro Slezsko.
Panovník od 1611 do 1619

Poznámka: Matyáš I. (II.) (reálně vládl do r. 1618. Současně král uherský a císař římsky od r. 1612. Jako král uherský Matyás II.)
Panovník od 1619 do 1620

Poznámka: Fridrich Falcký
Panovník od 1620 do 1637

Poznámka: Ferdinand II. Štýrský. (Současně král uherský a císař římský. Reálně vládl od r. 1620.)
Panovník od 1637 do 1657

Poznámka: Ferdinand III. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1646 do 1654

Poznámka: Ferdinand IV. (spoluvladař Ferdinanda III., svého otce. Od r. 1647 také král uherský. Reálně nevládl, zemřel za života svého otce.)
Panovník od 1657 do 1705

Poznámka: Leopold I. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1705 do 1711

Poznámka: Josef I. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1711 do 1740

Poznámka: Karel II. (VI.) (jako císař římský Karel VI. Současně král uherský)
Dynastie 1740

Poznámka: Vymření habsburské dynastie po meči.
Panovník od 1740 do 1780

Poznámka: Marie Terezie (současně královna uherská. Ženská linie habsburské dynastie.)
Panovník od 1741 do 1742

Poznámka: Karel Albrecht (Karel III.) (Kurfiřt bavorský, císař 1742 – 1745. Vzdorokrál.)
Panovník od 1780 do 1790

Poznámka: Josef II. (současně král uherský, císař od r. 1765)
Panovník od 1790 do 1792

Poznámka: Leopold II. (současně král uherský a císař římský)
Panovník od 1792 do 1835

Poznámka: František (Franz) II. (současně král uherský, císař římský do r. 1806, od r. 1804 císař rakouský jako František I.)
Panovník od 1835 do 1848

Poznámka: Ferdinand V. (současně král uherský a císař rakouský jako Ferdinand I.)
Panovník od 1848 do 1916

Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
Panovník od 1916 do 1918

Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
Prezident republiky od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935

Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
Prezident republiky od 18. prosince 1935 do 5. října 1938

Poznámka: Edvard Beneš
Válka 3. září 1939

Válka 8. května 1945

Prezident republiky od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945

Poznámka: Emil Hácha
Prezident republiky od 2. dubna 1945 do 7. června 1948

Poznámka: Edvard Beneš
Prezident republiky od 14. června 1948 do 14. března 1953

Poznámka: Klement Gottwald
Prezident republiky od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957

Poznámka: Antonín Zápotocký
Prezident republiky od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968

Poznámka: Antonín Novotný
Prezident republiky od 30. března 1968 do 28. května 1975

Poznámka: Ludvík Svoboda
Prezident republiky od 29. května 1975 do 10. prosince 1989

Poznámka: Gustáv Husák
Prezident republiky od 29. prosince 1989 do 2. února 2003

Poznámka: Václav Havel
Prezident republiky od 7. března 2003 do 4. března 2013

Poznámka: Václav Klaus
Prezident republiky 8. března 2013

Poznámka: Miloš Zeman
Úmrtíano

  1. Generace 1
    1. Anna Maria Mattusch a Josef Bendel měli 1 dítě.

  2. Generace 2zpět nahoru
    Podrobnosti o této generaci jsou soukromé.
  3. Generace 3zpět nahoru
    Podrobnosti o této generaci jsou soukromé.