Naše rodina

Mapa rodokmenu: Šimon Strouhal


9 zobrazených osob, mezi všemi z 4 095 z 12 generací.
1 osobě chybí místo narození, souřadnice: Matěj „Macek“ Špunda.